MichaelRittstein
MICHAEL
RITTSTEIN

Pražský rodák Michael Rittstein (* 1949) patří k nejvýznamnějším českým malířům střední generace. Malbu vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění pod vedením profesora Arnošta Paderlíka. Ve své tvorbě se dopracoval ke svébytnému rukopisu, který se vyznačuje surrealistickým iluzionismem, umocněným barevností a mumrajem postav a předmětů.


Od sedmdesátých let, kdy dokončil AVU, se věnoval existencialismu v malbě, sarkasmu i grotesce. V roce 1987 se stal spoluzakladatelem sdružení 12/15. V devadesátých letech objevil krajinu a nové výrazové možnosti, po roce 2000 maluje zejména fantazijní výjevy. S úspěchem vystavoval na samostatných přehlídkách doma i v zahraničí.

Blondi