RobertDrozda
ROBERT
DROZDA

Robert Drozda se narodil roku 1948 v Praze. V době, kdy pracoval na dráze na směny, jako výpravčí, začal vymýšlet první pohádky o mašinkách pro své děti. Inspirací mu přitom byl nejen každodenní život na dráze, ale i oba jeho dědečkové – jeden strojvedoucí, druhý topič. Později přešel na místo inspektora pro železniční nehody a mimořádné události a psaní železničních příběhů se mu stalo vítaným prostředkem k odreagování. Postupně tak vznikly dvě knihy pohádek, z nichž tu první, „Pohádky pana přednosty“ si mohou čtenáři nyní poslechnout.


Mohu vás o něco poprosit? Zavřete oči, a zkuste si představit vláček tažený parní lokomotivou. Cítíte onen nezaměnitelný štiplavý zápach kouře? Všude samé saze, někdy i jiskry, a krásné, dlouhé zahoukání parní píšťaly…

Pohadky-pana-prednosty
pohadkove-prazdniny-u-prednosty-drahorada
pohadky-prednosty-drahorada